Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Blandningar/Luft åk 5 Knappekulla 2015/2016

Skapad 2016-04-19 14:48 i Knappekullaskolan Lerum
Kemi: Blandningar/Luft åk 5 2015/2016
Grundskola 5 Kemi

Ämnes/Område

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Ke  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Konkreta mål

* Du skall kunna vara med och diskutera under lektionerna.

* Du skall kunna genomföra enkla laborationer, samt ställa en hypotes.

* Du skall vara aktiv och dokumentera under lektionerna.

* Du skall kunna beskriva, utveckla och förklara naturvetenskapliga fenomen. T ex hur vindar uppstår och hur olika ämnen blandas i vatten

 

Bedömning

Du kommer visa att du kan detta genom att:

* Skriva labbrapporter.

* Deltagande i laborationer.

* Skriftliga tester.

* Delta i gruppdiskussioner.

* Ta ansvar för hemuppgifter.

 

 

Arbetssätt

* Filmer

* Inläsning av text

* Gemensamma genomgångar.

* Laborationer

* Dokumentation i text och bild.

* Redovisningar

* Diskussioner

* Muntliga och skriftliga texter

.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: