Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/Kemi: Ljud Knappekulla 2015/2016

Skapad 2016-04-19 15:04 i Knappekullaskolan Lerum
Fysik/Kemi: Ljud 2015/2016
Grundskola 5 Fysik

Ämnes/Område

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkreta mål

* Du skall kunna vara med och diskutera under lektionerna.

* Du skall kunna genomföra enkla laborationer, samt ställa en hypotes.

* Du skall vara aktiv och dokumentera under lektionerna.

* Du skall kunna beskriva, utveckla och förklara naturvetenskapliga fenomen. T ex hur ljud uppstår.

 

Bedömning

Du kommer visa att du kan detta genom att:

* Skriva labbrapporter.

* Deltagande i laborationer.

* Skriftliga tester.

* Delta i gruppdiskussioner.

* Ta ansvar för hemuppgifter.

 

Arbetssätt

* Filmer

* Inläsning av text

* Gemensamma genomgångar.

* Laborationer

* Dokumentation i text och bild.

* Redovisningar

* Diskussioner

* Muntliga och skriftliga texter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: