Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aritmetik - negativa tal och potenser

Skapad 2016-04-19 15:10 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Matematik

Vi kommer att fokusera på att utveckla förmågorna begrepp, metod och kommunikation. De kunskapskrav som du bedöms mot syns i matrisen här nedan. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med en skriftlig kunskapsredovisning. Mer information om detta arbetsområde finns i bloggen.

Matriser

Ma
Problemlösning - vt 16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Metod - Aritmetik
Hur väl du använder relevanta metoder och kan lösa rutinuppgifter.
Du visar inte att du kan lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat inom arbetsområdet.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder för att lösa rutinuppgifter med gott resultat inom arbetsområdet.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat inom arbetsområdet.
Begrepp - Aritmetik
Hur väl du använder matematiska begrepp.
Du visar inte att du har tillräcklig förståelse för olika begrepp inom arbetsområdet.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.
Begrepp - aritmetik
Hur väl du beskriver olika begrepp och hur väl du resonerar kring relationer mellan olika begrepp.
Du visar inte att du kan beskriva begrepp och/eller du förklarar inga relationer mellan begrepp.
Du kan beskriva olika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna resonerar du enkelt om hur olika begrepp relaterar till varandra.
Du kan beskriva olika begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna resonerar du utvecklat om hur olika begrepp relaterar till varandra.
Du kan beskriva olika begrepp på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna resonerar du välutvecklat om hur olika begrepp relaterar till varandra.
Kommunikation
Hur väl du redovisar dina kunskaper muntligt och/eller skriftligt. Hur väl du använder ett korrekt matematiskt språk.
Du redovisar inte dina tankegångar och/eller du använder inte ett korrekt matematiskt språk.
Du använder det matematisk språket på ett i huvudsak fungerande sätt i dina skriftliga och/eller muntliga redovisningar.
Du använder det matematisk språket på ett relativt väl fungerande sätt i dina skriftliga och/eller muntliga redovisningar.
Du använder det matematisk språket på ett väl fungerande sätt i dina skriftliga och/eller muntliga redovisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: