Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Samhällsekonomi

Skapad 2016-04-19 19:35 i Da Vinciskolan Ale
Bedömningsmatris för arbetsområdet - Samhällsekonomi
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Bedömningsmatris för arbetsområdet - Samhällsekonomi

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sh
Kunskapskrav i Samhällskunskap - indelade i moment (inkl. F)

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om olika samhällsstrukturer
grundläggande
goda
mycket goda
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /....../ samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett /...../ fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl fungerande
väl fungerande
Eleven kan föra /...../ resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då /...../ samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
enkla enkla
relativt väl utvecklade förhållandevis komplexa
välutvecklde och nyanserade komplexa
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med /......../ resonemang och /...../ underbyggda argument och kan då i /...../ utsträckning växla mellan olika perspektiv.
enkla till viss del viss
utvecklade relativt väl förhållandevis stor
välutvecklade väl stor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: