Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Problemlösning

Skapad 2016-04-19 20:51 i Ingaredsskolan Alingsås
Vi kommer att arbeta med problemlösning.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Matematik: Problemlösning

 

Vi kommer att arbeta med problemlösning. 

 

Formell del

Syfte:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Centralt innehåll:

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Kunskapskrav:

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

 

Elevdel


Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med olika sätt att lösa matematiska problem i vardagen. Vi kommer att utgå ifrån Kängurumatte-materialet. Du kommer att få undersöka och kanske prova dig fram för att hitta en lösning. Du kommer att få arbete själv, jämföra dina lösningar med en kamrats samt se andra klasskamraters lösningar på samma problem.


Konkreta mål:

Du ska kunna lösa enkla vardagsnära problem.

Du ska förklara hur du har löst uppgifterna med ord, bild eller uträkningar.

Du ska kunna resonera kring om din lösnings rimlighet.

Du ska kunna ge förslag på olika lösningar på samma problem.


Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- Att lösa olika matematiska problem.

- På vilket sätt du kan förklara hur du har löst uppgifterna.

- Att kunna jämföra din lösning med andras lösningar.

 

Undervisning:

Vi kommer att gemensamt gå igenom det problem som ska lösas på projektorn. Du kommer att få tänka enskilt, sedan med bänkkamraten och till sist i helklass. Det är elevernas lösningar som utgör grunden för samtalet.Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: