Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i förskoleklassen

Skapad 2016-04-19 21:10 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
En röd tråd som går genom förskoleklassens år.
Grundskola F – 6

Genom att introducera ett nytt djur för klassen varje vecka fördjupas barnens kunskaper kring djur och deras levnadssätt. Veckans djur startar upp varje vecka måndag morgon. 

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Barnen ska lära sig nya saker om olika djur. Genom att se filmer och titta på bilder lär de sig om djurets anatomi samt enklare fakta om djuret. Utifrån vilket djur vi har får klassen arbeta med uppgifter som är kopplade till det specifika djuret samt bilduppgifter där djuret är i fokus. 

Syfte och förmågor

Barnen får utveckla ämnesspråket och utvecklar ett större ordförråd. Matematiska uppgifter kopplade ger en bred bild av vad matematik kan användas till. Motoriska egenskaper tränas i bilduppgifterna. 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Hur ska vi arbeta?

Genom att skriva och rita djuret varje måndag morgon får klassen öva på att skriva och ge en egen bild av hur djuret ser ut. 

Bilduppgiften de sedan får tränar elevens motoriska förmågor och utmanar dem genom att exempelvis, klippa, rita och vika. 

Filmerna vi ser ger barnen en bredare bild av hur djuret lever. Eleverna får ett ämnesspråk kring djuret. 

Arbetstid

Ett arbeta som kommer fortlöpa under hela året. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: