Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-04-19 21:21 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Arbete med historia under stenålder, bronsålder och järnålder
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Du ska få lära dig om hur man levde under forntiden och hur utvecklingen har gått framåt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig om hur människornas tillvaro har förändrats genom tiderna, från kringvandrande jägare till bofasta bönder med djur.
Du ska också få lära dig vilket hantverk man hade och hur det har utvecklats, samt hur man än idag kan se spår från den här tiden.
Du ska få lära dig att använda historiska begrepp och reflektera och jämföra med hur vi har det nu.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer
din arbetsinsats och ditt engagemang under lektionstid.
din förmåga att använda relevanta begrepp.
din förmåga att analysera och jämföra förr och nu.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta i grupp och enskilt. Du ska få använda dig av böcker och ipad. Dina lärare kommer också att berätta för dig, vi ska diskutera och vi ska se film.
Du kommer också att få arbeta en del praktiskt.

Matriser

SO
Forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Arbetsinsats engagemang
Du har deltagit, men inte varit så aktiv eller engagerad
Du har varit aktiv och engagerad
Du har varit mycket aktiv och visat stort engagemang
Ny aspekt
Begrepp
Du har lärt dig en del begrepp, men har inte riktigt förmåga att använda dem rätt
Du har lärt dig flera begrepp och har viss förmåga att använda dem rätt
Du har lärt dig många begrepp och har god förmåga att använda dem rätt.
Ny aspekt
Analys jämförelse
Du är på god väg att hitta förmågan att analysera och jämföra förr och nu.
Du har viss förmåga att analysera och jämföra förr och nu.
Du har god förmåga att analysera och jämföra förr och nu
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: