Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV åk 4: Bokcirkel, v 17-23, vt -16

Skapad 2016-04-19 22:15 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi läser böcker, tränar lässtrategier, högläsning och samtal i s k bokcirkelgrupper. Bokcirkelgruppen läser en skönlitterär bok med samma titel. Eleven läser ett visst antal sidor i boken och gör läsuppdrag som en hemläxa varje vecka under sex veckor. I skolan träffas gruppen sedan för att samtala och diskutera boken och läsuppdraget, och att högläsa med intonation (inlevelse).
Grundskola 4 Svenska

Vi läser böcker, tränar lässtrategier, högläsning och samtal i s k bokcirkelgrupper. Bokcirkelgruppen läser en skönlitterär bok med samma titel. 

Innehåll

Syfte

Det övergripande målet med bokcirkeln är att eleven ska hålla igång sin läsning, lära sig att reflektera över hur och vad han/hon läser och samtala om detta i en grupp. 

Eleven ska även träna på att kommunicera med andra genom att delge sina reflektioner men även att lyssna in andras reflektioner utan att döma. I samtal träna på att ställa frågor för att komma vidare eller fördjupa samtalet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

- att eleven har läst boken. 

- hur väl eleven resonerar, beskriver och förklarar om boken utifrån de olika skriftliga bokuppdragen, som tränar olika lässtrategier. Dessa lämnas in till pedagogen efteråt.

- hur väl eleven deltar aktivt i bokcirkelns samtal. Att eleven uttrycker egna tankar, åsikter och reflektioner. Ställer frågor till de andra i gruppen för att föra samtalet/arbetet vidare.

- högläser från boken i skolan i sin bokcirkelgrupp. Läsa med flyt och intonation.

- ge och få kamratrespons av högläsing. Fylla i responsblad i samband med detta.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Undervisning och arbetsformer

Bokcirkelgruppen läser en skönlitterär bok med samma titel. Eleven läser ett visst antal sidor i boken och gör ett läsuppdrag, som en hemläxa varje vecka under sex veckor (v 18 - v 23). I skolan träffas gruppen sedan för att samtala och diskutera boken och läsuppdraget, och att högläsa för varandra.

* Uppstart av bokcirklarna onsdag v 17. Genomgång om syfte, mål, bedömning och arbetsformer.

* Genomgångar om de olika lässtrategierna, och om de bokuppdrag som ska göras med läsläxorna. 

* Eleven ska läsa ett visst antal sidor varje vecka i boken, v 17-23 = 6 läsläxor. Vilka sidor som ska läsas till de olika veckorna har eleven inklistrat/inskrivet i sitt bokcirkelhäfte. Träna gärna även högläsning hemma om det behövs. 

* Bokcirkelgruppen träffas på svenska-lektionen på onsdagar. Redovisa bokuppdrag, samtala, högläsa för varandra och ge respons på denna.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Uppgifter

 • Hemuppgifter: Bokuppdrag och läsläxor

Matriser

Sv
Bokcirkel, v 17-23, vt -16

Elevens självbedömning

Ganska god förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
Läsa tyst
Läsa med flyt tyst för mig själv.
Läsa högt
Läsa högt med flyt och intonation (inlevelse).
Lässtrategier/läsförståelse
att göra sammanfattningar om det jag läst, och då få med viktigt och relevant innehåll.
Läsförståelse
resonera muntligt och skriftligt om bokens budskap och innehåll, och beskriva sin upplevelse av läsningen.
Lässtrategier
hur jag använder olika lässtrategier vid läsning av bok. Uppgift: Bokuppdragen.
Samtala om boken
Ställa relevanta frågor, som för samtalet vidare eller fördjupas.
Samtala om boken
framföra egna tankar och åsikter. Berätta hur jag löst bokuppdragen för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: