Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2016-04-20 09:11 i Irstaskolan Västerås Stad
Vi kommer att fördjupa oss i världsreligionerna, olika förhållanden till religion, likheter och olikheter i de olika religionerna.
Grundskola 6 Religionskunskap

Världsreligionerna

Innehåll

Värlsdreligionerna

Vi kommer fördjupa oss i de fem världsreligionerna som är:

Judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

Först kommer vi titta på vad de olika religionerna innebär och sedan ska vi jobba med vad som är lika och olika i de olika religionerna.

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

4. Arbetssätt

Arbetet med världsreligionerna kommer variera:

- Vi kommer ha lärarledda lektioner.

- Diskussioner i helklass och i mindre grupper.

- Egna fördjupningar och arbete med instuderingsfrågor

 

5. Bedömning

Bedömningen kommer ske i flera steg med kortare prov, inlämningsuppgifter och redovisningar (muntliga eller skriftliga)

Det eleverna ska kunna är:

- Förstå likheter och skillnader mellan världsreligionerna.

Detta ska man kunna om varje religion:

samlingsrum/lokal

ledare för bön eller cermoni

symboler

heliga skrifter

att leva som...

Gud/Gudar

högtider

Var i världen finns religionen

 

 

 

 

 

6. Kunskapskrav

Här visar du aktuella kunskapskrav. Använd Tyresö kommuns matriser genom att använda knappen "kopiera matris". Använd endast de delar av matrisen som behandlas i arbetsområdet. (Klicka på "x" för de kunskapskrav du vill ta bort. Mer information hittar du i handboken)

Skriv över denna text.

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: