👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2016-04-20 09:43 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Fysik
I detta arbetsområdet ska vi lära oss om ljud och ljus. Vi ska ta reda på vad ljud och ljus är, om det finns likheter/skillnader mellan dem och vad som kan påverka hur vi uppfattar dem.

Innehåll

Planering, undervisning och bedömning

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisning

Vi kommer att se på filmer och läsa texter som vi sedan samtalar om och ritar förklarande skisser till. Vi kommer också arbeta i grupper och göra/svara på frågor, samt göra en Powerpoint som förklarar delar av områdena ljud och ljus.

Bedömningen kommer grunda sig i samtalen/resonemangen, i arbetet med att göra/svara på frågor efter filmerna/texterna samt utifrån Powerpointpresentationen.

Vi tränar bl a:

Läsa med förstålse

Förbereda och genomföra en presentation

Använda Powerpoint

Sampel och samarbete

Kunskapskrav

Eleven har kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp. I resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

 Bedömningen görs utifrån

  • Mer än godtagbara kunskaper
  • Godtagbara kunskaper
  • Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav