Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder: linjer, former och färger åk 4

Skapad 2016-04-20 10:16 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Du ska utveckla din förmåga att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg och då använda dig av olika material.
Grundskola 4 – 6 Bild

Du ska träna upp din förmåga att använda linjer, former och färger för att skapa bilder som är både tvådimensionella och tredimensionella. Du ska bli medveten om vilken betydelse linjer, färger och former har när du skapar en bild.

Syfte

Du ska träna din förmåga att...

 • använda dig av olika tekniker
 • välja lämpligt material
 • planera och bygga upp en bild med tanke på linjer, former och färger
 • skissa och inte trycka för hårt när du ska arbeta fram linjer och former
 • skapa olika uttryck med hjälp av olika typer av linjer och former och färgsätta med tanke på vad du vill uttrycka med din bild
 • resonera om ditt bildskapande genom att använda dig av ämnesspecifika begrepp

Centralt innehåll åk 4-6

Bildframställning

 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för teckning,måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6

 • Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Elev kan också ge enkla självbedömningar om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Undervisningen

1. Linjer

Verktyg och material:

blyertspenna, suddgummi, linjal, färgpennor, akvarellpennor, penslar, ritpapper, vatten

Så här gör du:

 1. Rita en ram med blyertspenna, på "fri hand", på ett ritpapper. Överst  (innanför ramen) ska du skriva KONSTENS GRUNDER. OBS! Tänk på att skissa och inte trycka för hårt eftersom man då inte helt kan utplåna felaktiga streck hur mycket man än suddar!
 2. Under rubriken ska du skriva: "LINJER: Linjer används för att visa konturer på former och ytor. De används även för att visa fart i en bild."
 3. Sedan ska du på "fri hand" dra fyra olika linjer: en tunn linje, en tjock linje, en trasig (streckad) linje och en sicksacklinje.
 4. Nu ska du välja en valfri form som du ska rita fyra gånger med de olika linjerna.
 5. Färglägg figurerna med akvarellpennor och måla sedan med vatten och lämplig pensel.
 6. Avsluta med att fylla i alla linjer med en tunn tuschpenna (konturpenna). Fyll även i ramen och all text med konturpennan.
 7. Klart!

2. Former

 1. Upprepa punkt 1 i uppgiften om LINJER.
 2. Under rubriken ska du den här gången skriva: "FORMER: Former kan vara tvådimensionella och tredimensionella. Organiska former kommer från saker som finns i naturen, till exempel av växter eller djur."
 3. Rita nu olika tvådimensionella former, till exempel kvadrat, rektangel, triangel, cirkel och en organisk form. Bredvid formerna ska du skriva: Tvådimensionella former.
 4. Använd nu samma former, men den här gången ska du göra om dem till tredimensionella former, till exempel kub, rätblock, pyramid och klot. Bredvid formerna ska du skriva: Tredimensionella former.
 5. Färglägg de olika formerna med akvarellpennor och måla sedan med vatten och lämplig pensel.
 6. Fyll i text och konturer med konturpenna.
 7. Klart!

3. Färger

 1. Upprepa punkt 1 i de båda tidigare uppgifterna om LINJER och FORMER.
 2. Under rubriken ska du skriva: FÄRGER: " Det finns tre grundfärger: blå, röd och gul. Av de tre färgerna kan man sedan blanda alla andra färger. Svart, brun, grå och vit är så kallade neutrala färger."
 3. Rita en stor cirkel på "fri hand" som du delar in i sex så lika stora delar du kan. Här kan du använda linjal om du tycker att det bli bättre. Utanför de olika delarna ska du skriva: RÖD, ORANGE, GUL,GRÖN, BLÅ och LILA.
 4. Börja med att färglägga grundfärgerna (primärfärgerna) med akvarellpennor. Därefter ska du lägga GUL och RÖD över varandra i den ORANGEA delen. Sedan GUL och BLÅ över varandra i den GRÖNA delen. Slutligen RÖD och BLÅ över varandra i den LILA delen.
 5. Använd nu lämplig pensel tillsammans med lite vatten för att "måla" färgerna jämnt i de olika delarna. När du målar i de ORANGEA, GRÖNA och LILA delarna kommer du se att färgerna blandas med varandra (och blir sekundärfärger). Var noga med att inte måla bitarna bredvid varandra innan de har torkat ordentligt.
 6. Fyll i text och konturer med konturpenna.
 7. Klart!

Efter bildarbetet

Muntligt: Presentera din bild för en klasskamrat. Använd dig av följande frågor:

 • Hur har du arbetat?
 • Vad tycker du har varit svårt?
 • Vad är du nöjd med?
 • Vad har du för råd till någon annan som ska göra en likadan bild?

Skriftligt: Skriv ner hur du arbetat med uppgifterna (fundering och självbedömning av din arbetsprocess). Du ska även skriva ner hur nöjd du är med dina färdiga bilder och vad du är nöjd med och vad du kan tänka på och förbättra till nästa gång (fundering och självbedömning av kvaliteten i ditt bildarbete). Försök att använda dig av de ämnesspecifika expertorden både i din muntliga och ditt skriftliga efterarbete.

Expertord:

 • "Fri hand"  
 • linjer
 • former
 • färger
 • grundfärger (primärfärger)
 • sekundärfärger
 • blanda
 • konturer
 • konturpenna
 • pensel
 • organisk form
 • tvådimensionell form
 • tredimensionell form
 • klot
 • rätblock
 • kub
 • pyramid
 • akvarellpenna
 • ritpapper
 • självbedömning
 • arbetsprocess
 • bildarbete
 • färglägga
 • verktyg
 • teknik
 • material
 • bildskapande
 • utformning
 • kvalitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Bl
Konstens grunder: linjer, former och färger åk 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tekniker, verktyg & material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: