Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-04-20 10:47 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Ett arbete om organsystemet, där arbetet kommer att handla om matens väg genom kroppen, varför och hur vi andas, blodets uppgifter. muskler, skelettet, energin i kroppen och åldrandet.
Grundskola 5 Biologi

Vart tar hamburgaren vägen, när du ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelettet? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver? Dessa frågor och mycket annat kommer vi arbeta med i temat om kroppens organsystem.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

I läroplanen kan du läsa att du ska träna dig på att:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Vi kommer arbeta med:

 • Blod och hjärta
 • Andningen
 • Kroppens eget försvar
 • Matspjälkningen
 • Kroppens reningsverk
 • Våra muskler
 • Skelettet
 • Livets början - och slut

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Konkretisering av mål

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • veta hur och varför vi andas.
 • ge exempel på uppgifter som blodet har.
 • Berätta om matens väg genom kroppen.
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.

Arbetsformer

Vi kommer att :

- ha gemensamma genomgångar   
- arbeta enskilt och gemensamt med faktatexter 

- skriva faktatexter och illustrera organ. 
- undersöka hur pulsen reagerar på fysisk ansträngning.
- se olika filmer

Bedömning

Jag kommer bedöma dina förmågor att diskutera, skriva fakta och använda begreppen i biologi under lektionerna samt i ett förhör.

Dokumentation

Under arbetets gång och när vi är klara med arbetsområdet tränar du självbedömning genom att fylla i matrisen nedan
Jag som lärare fyller i min bedömning i matrisen nedan.

Matriser

Bi
Människokroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna hjärtat och blodets funktion.
Du behöver träna mer på hjärtat och blodets funktioner.
Du har grundläggande kunskaper om hjärtat och blodets funktioner. Det visar du genom att beskriva detta med viss användning av biologiska begrepp.
Du har goda kunskaper om hjärtat och blodets funktioner. Det visar du genom att beskriva detta med god användning av biologiska begrepp.
Kunna redogöra för matspjälkningkanalen organ och dess funktion.
Du behöver träna mer på matsjälkningskanalen och vilka organ som tillhör denna.
Du har grundläggande kunskaper om matspjälkningskanalen och vilka organ i kroppen som tillhör denna. Det visar du genom att ge exempel på och beskriva den med viss användning av biologiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matspjälkningskanalen och vilka organ i kroppen som tillhör denna. Det visar du genom att förklara och visa på enkla samband med relativt god användning av biologiska begrepp.
Kunna beskriva kroppens reningsverk
Du behöver träna mer på funktionerna i kroppens reningsverk och organen som ingår.
Du har grundläggande kunskaper om kroppens reningsverk, dess funktion och organen som ingår. Det visar du med viss hjälp av biologiska begrepp.
Du har goda kunskaper om kroppens reningsverk, dess funktion och organen som ingår. Det visar du med god hjälp av biologiska begrepp.
Kunna redogöra för hur och varför vi andas
Du behöver få mer kunskap om syrets väg in i kroppen och varför kroppen behöver syret.
Du har grundläggande kunskaper om syrets väg in i kroppen och varför kroppen behöver syret. Det visar du genom att ge exempel på och beskriva den med viss användning av biologiska begrepp.
Du har goda kunskaper om syrets väg in i kroppen och varför kroppen behöver syret. Det visar du genom att ge exempel på och beskriva den med god användning av biologiska begrepp.
kunna förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.
Du behöver få mer kunskap om hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
Du har grundläggande kunskaper om hur muskler och skelettet fungerar tillsammans Det visar du med viss användning av biologiska begrepp.
Du har goda kunskaper om hur muskler och skelettet fungerar tillsammans Det visar du med god användning av biologiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: