Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter i samhället

Skapad 2016-04-20 11:02 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
...

Innehåll

Planering, undervisning och bedömning

Syfte

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

Undervisning

Eleverna är indelade i olika nyhetsredaktioner, där de tar hand om att välja ut, förbereda och redovisa olika nyheter utifrån dagstidningar (Hallandsposten, under våren).

Utifrån redovisningarna samtalar/resonerar vi om nyhetens innehåll.

Eleverna får under temats gång, testa på att läsa olika typer av artiklar och notiser. 

Vid redovisningarna ska eleverna använda sig av olika stöd, ex stödord, tankekartor, bilder mm.

Vi bedömer utifrån

 

Vi tränar bl a:

 

Att samarbeta

Att läsa artiklar och notiser

Att sammanfatta det "viktiga"

Att muntligt redovisa med hjälp av stödanteckningar/bilder

Att resonera/samtala om aktuella samtalsfrågor

Att ta ställning i samhällsfrågor 

 

Kunskapskrav och bedömning

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då samband med enkla resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.

Bedömningen görs utifrån

 

Mer än godtagbara kunskaper

godtagbara kunskaper

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: