Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skräp - Återvinning - Hållbar utveckling

Skapad 2016-04-20 11:08 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Arbetssätt/Metod

 Vi kommer att läsa texter, skriva texter, titta på film och diskutera olika aspekter av återvinning och hantering av skräp.

Vi kommer att gå igenom

1. Begreppen återvinning och återanvända.

2. Vad är sopor?

3. Varför det är bra att sortera skräpet.

4. Vad händer efter vår sortering?

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 •  förklara vad de olika begreppen återvinna och återanvändning.
 •  förklara varför vi bör sortera våra sopor.
 •  berätta hur vi sorterar sopor
 •  berätta kortfattat vad som händer  med våra sopor efter det att de lämnat vårt hem

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom samtal och diskussioner i klassen och genom skriftliga uppgifter. 

 

Matriser

NO
Skräp - Återvinning - Hållbar utveckling

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppen
Du kan förklara begreppen återvinning och återanvändning på ett enkelt sätt.
Du kan förklara begreppen återvinning och återanvändning på ett enkelt sätt. Du kan också ge flera exempel på detta.

Sopsortering

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hur bör vi sopsortera?
Du kan förklara på enkelt sätt hur vi kan sortera våra sopor.
Varför bör vi sopsortera?
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför vi bör sortera våra sopor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: