Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelselek (gemenskap,samarbete)

Skapad 2016-04-20 11:09 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Rörelselek som verktyg för att skapa gemenskap, glädje, samarbete, ökad koncentrationsförmåga samt öka elevernas motoriska färdigheter.
Grundskola F – 3
...

Innehåll

Mål

Rörelselek som skapar gemenskap, glädje, samarbete, ökad koncentrationsförmåga. Arbeta med elevernas motoriska färdigheter samt inbjuda till delaktighet.

Kopplingar till läroplan

  • GrSär lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • IDH
    Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Syfte

Att eleverna utvecklar sina förmågor inom nyckelbegreppen gemenskap, glädje, samarbete, koncentration, motorik. Att barnen får ett intresse och är delaktiga i den fysiska aktiviteten. Skapa en gemenskap inom elevgruppen. 

Tillvägagångsätt

Återkommande veckovis varierande rörelselekar som skapar glädje och delaktighet. Olika övningar i bestämd ordning med olika svårighetsgrad och tydlig progression. Medvetna varierade övningar som bidrar till allsidig motorisk övning.  Aktiv och delaktig personal. Jobba med olika gruppstorlek och konstellationer. Lekar både utomhus och inomhus. Lyhörda pedagoger och tydliga instruktioner. Diskutera och visa på vikten av den fysiska aktiviteten.

Utvärdering

Utvärdering utifrån nyckelbegrepp. Samtal med barnen. Observation och samtal med berörda pedagoger.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: