Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-04-20 11:49 i Stadsskogenskolan Alingsås
Tema forntid: stenålder, bronsålder och järnålder
Grundskola 3 Teknik SO (år 1-3) Bild Svenska

Vi kommer att lära oss mer om livets uppkomst på jorden fram till istiden och människans utveckling. Vi kommer att arbeta med istiden, hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt hur vi kan se spår av detta i vår tid.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet är att:

* stimulera din nyfikenhet på våra förfäder från forntiden.

* ge dig kunskap över hur människor levde på forntiden.

* öka din kunskap så att du, i stora drag, kan berätta om tidsbegreppen; stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

* läsa och skriva faktatexter om forntiden.

* se faktafilmer om forntiden.

* arbeta med tidslinjen och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

* resa till Forntidsbyn "Ekehagen" där vi får arbeta praktiskt och lära oss mer om forntiden.

Detta ska bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* kunna sätta ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.

* beskriva några utmärkande drag för de olika tidsåldrarna.

* göra jämförelse mellan livet förr och idag.

* kunna framställa bilder som passar till temat.

* kunna skriva en enkel faktatext om forntiden.

* känna till några olika fornlämningar som kan observeras i naturen.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: