Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk.1

Skapad 2016-04-20 13:02 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviter och en hälsosam livsstil är mycket viktigt för människors välbefinnande.Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Syfte

Eleven utvecklar sin förmåga att:

 • Springa, hoppa, kasta, fånga, åla, rulla, klättra, hänga.
 • Att leka på egen hand och tillsammans med andra.
 • Förstå lekarnas regler och handla utifrån dessa.
 • Att ta ansvar. Ex. samlas på bänkar, lyssna vid genomgång, ta hänsyn till de andra eleverna.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Centralt innehåll

Vi arbetar med:

 • rörelse tex.  redskapsbanor, gymnastik, lekar m.m.
 • lekar med boll och lekar utan boll.
 • danser och rörelse till musik.
 • orientering på skolgården
 • friluftsliv och utevistelse, allemansrätten
 • friidrott
 • säkerhet, hänsynstagande och samarbete
 • simning och nödsituationer vid vatten
 • för samtal och resonemang om idrottens påverkan av hälsan samt förebyggande av skador.

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Bedömning

Du deltar aktivt i lekar och rörelser 

Du visar att du kan följa reglerna inom idrotten 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: