Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och örat

Skapad 2016-04-20 13:21 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Arbetsområde örat och ljud.
Grundskola 8 – 9 Fysik Biologi

Under några veckor kommer ni att lära er med om ljud och hur vi kan höra dessa. Man är så van vid kunna höra att man sällan reflekterar över hur ljud uppkommer eller fortplantar sig. Men när man vet vad ett ljud är hur kan då din hjärna tolka detta?

Innehåll

SYFTE

FYSIK
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
BIOLOGI

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

CENTRALT INNEHÅLL / UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

FYSIK

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt.

Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier

BIOLOGI

Förstå hur kroppens organ samarbetar för att registrera ljud

 

EFTER AVSLUTAT OMRÅDE SKA DU KUNNA:

Visa på en förståelse för vad ljud är.

Veta inom vilken frekvens vi och andra djur kan höra

Att kunna skilja på höga/låga respektive svaga/starka toner.

Förstå varför ljudets hastighet är olika i luft och andra ämnen.

Visa förståelse och kunna förklara begreppen för området

Visa förståelse för hur vårt öra fungerar och hur vi kan höra.Begreppen för området
:

Ljudvågor, våglängd, frekvens, ultraljud, infraljud, decibel, hertz, buller samt örats olika delar.

UNDERVISNING

 1. Ni kommer att få se korta filmer och ha lärarledda genomgångar.
 2. Arbeta med instuderingsuppgifter.
 3. Göra olika laborationer för att visa på samband samt som förklaringsmodeller som ni sedan redovisar i ett filmklipp

DU VISAR ATT DU NÅR KUNSKAPSKRAVEN GENOM ATT:

 • du planerar, genomför och sammanställer dina laborationer
 • du deltar vid muntliga redovisningar, samtal, diskussioner
 • du läser och bearbetar texterna till områden
 • visar förståelse från texterna t.ex. genom att arbeta med instuderings.frågorna

Examinationen för området är att redovisa en kortfilm där du presenterar en laboration samt berättar hur ljud skapas, utbreder sig samt registreras.

Uppgifter

 • Frågor om Akustik- läran om ljudet

Matriser

Fy Bi
Akustik- Läran om ljud

Arbetar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att samtala om fysik
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att genomföra en systematisk undersökning
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Förmågan att dokumentera sina undersökningar
Eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Förmågan att använda fysikens begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens be¬grepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: