Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2016-04-20 13:42 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själva och sin omvärld. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Arbetsområde

Under detta arbetsområdet kommer vi att:

 • lära oss känna igen några vårblommor
 • lära oss mer om vad som sker i naturen under våren
 • göra fältstudier
 • dokumentera undersökningar

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med detta arbetsområdet genom att:

 • skriva faktatexter om vårblommor
 • läsa om och diskutera vad som sker i naturen under våren
 • träna oss i att dokumentera olika saker
 • träna oss i att genomföra fältstudier

Detta arbetsområdet kommer att avslutas med en frågesport.

Centralt innehåll (enligt Lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Kunskapskrav (enligt Lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: