Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk 1

Skapad 2016-04-20 13:44 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Vi lär oss om vad programmering är och prövar att programmera med hjälp av Lego Education WeDo.
Grundskola 1 Teknik Svenska Matematik NO (år 1-3)

Vi diskuterar programmering och vad det är och hur det kan fungera. Vi arbetar även med materialet Lego Education WeDo.

Processen när eleverna aktivt bygger, programmerar, undersöker, skriver och kommunicerar påverkar deras utveckling på många olika sätt. Här finns en unik möjlighet att arbeta gränsöverskridande och ta vara på barnens nyfikenhet och utveckla deras intresse för naturvetenskap och teknik, stärka deras självförtroende och lusten att lära. Både matematik och teknik spelar en avgörande roll här.

 

 

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • tänka kreativt
 • använda begrepp inom tekniken
 • upptäcka problem och behov som kan lösas med teknik
 • följa ritningar för att bygga modell
 • tänka logiskt och skapa program på datorn som ska ge ett visst resultat

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Konkretisering av mål & kopplingar till läroplan

Du ska få lära dig att:

 • programmera flera olika figurer
 • samarbeta, tolka och diskutera
 • använda begrepp

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Arbetssätt

Under detta arbetsområde kommer du att få:

 • lära dig om vad programmering är
 • en introduktion av materielet och hur programmet är uppbyggt. 
 • jobba i grupper om två eller tre elever.
 • bekanta dig med hur programmeringsblocken är uppbyggda genom att programmera figurer att utföra speciella uppdrag.
 • programera om figuren och bestämma vad/hur den ska utföra ett uppdrag.

Bedömning

Under detta arbete kommer vi att bedöma hur du:

 • följer instruktioner
 • använder begrepp
 • tolkar och diskuterar tekniska lösningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: