Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och vegetationszoner - LIG

Skapad 2016-04-20 13:46 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi

Jorden delas in i klimatzoner, men hur påverkar dessa klimatzoner människans levnadsvillkor? I det här arbetsområdet arbetar vi med världen, våra världsdelar och naturgeografi.

Vilka är de sju världsdelarna? Vilken betydelse har läge, natur, klimat för var människor bor? Vilka är förklaringarna till att det är så stora skillnader mellan olika klimat på olika platser i världen?

Innehåll

Mål

I det här arbetet kommer vi att träna på att avläsa olika typer av kartor, tematiska, topografiska, digitala och andra kartor.

Målet är att du ska
- lära dig mer om de olika världsdelarna
- lära dig namn på länder, platser, berg, sjöar
- lära dig om klimat- och vegetation i olika delar av världen och hur detta påverkar människor som lever där.
- använda centrala begrepp, t ex klimat, klimatzon, vegetationszoner, temperatur, regnskog, öken, stäpp, polarområde, tundra m. fl. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Arbetssätt och redovisning

1. Vi går igenom vilka olika klimatzoner som finns i världen och hur klimatet ser ut i dessa olika delar. Fokus kommer att ligga på klimat och väder, men även vilka problem klimat och väder kan åsamka. Ni kommer att få ut ett häfte av mig med text och frågor. Vi kommer även att se olika filmer om väder och klimat. 

Vi avslutar denna del med ett skriftligt eller ett muntligt prov där du ska visa att du kan

 • veta var olika vegetations- och klimatzoner finns och förklara dess kännetecken.
 • resonera om hur natur och klimat påverkar människor.
 • använda och förstå begrepp som hör till arbetsområdet.

 

2. Vi arbetar med världskartan och lär oss att avläsa olika typer av kartor. Vi lär oss världsdelar, länder, berg, sjöar etc. Vi tränar med hjälp av seterra och webbmagistern. 

Vi avslutar denna del med ett skriftligt prov där du ska visa att du kan

 • veta vilka världsdelarna är och var på globen de ligger.
 • namnen på viktiga platser, sjöar/vatten, bergkedjor, öknar, regioner/länder och städer.

Matriser

Ge
Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta och resonemang
Förmågan att redogöra för fakta, och föra resonemang om orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Begrepp
Förmågan att använda och förstå geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartan
Förmågan att sätta ut namn och platser på kartan.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: