Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP – Från barnbok till novell

Skapad 2016-04-20 14:03 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
...

Innehåll

Syftet med området

 

 

Varför ska vi göra det här?

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer jobba med:

 • Strategier för att skriva berättande texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. • Berättande texters språkliga drag och typiska uppbyggnad med miljö-och personbeskrivningar.

Kunskapskrav

Vad ska du kunna när arbetsområdet är över?

 • Du kan skriva berättande texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

 • De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

 • Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Bedömning

Bedömning

Hur ska du få visa dina kunskaper? • Du kommer skriva en barnbok. Till denna kommer du även lägga in bilder som passar till berättelsen.

 • Du kommer skriva en novell (berättande text) på ungefär 2 sidor.

 • Du kommer få läsa klasskompisars noveller och ge respons på dessa.

 • Du kommer får bearbeta och förbättra din egen novell vid flera tillfällen både utifrån den respons du får av klasskompisar och utifrån den respons du får av mig som lärare.

Matriser

Sv
Berättande texter

Matrisen hör till den pedagogiska planeringen "Från barnbok till novell"
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppla till uppgiften
Eleven följer instruktionen Texten fungerar i huvudsak som en berättelse
Eleven följer instruktionen Texten fungerar relativt väl som en berättelse
Eleven följer instruktionen Texten fungerar väl som en berättelse
Innehåll
Begripligt innehåll Enkla gestaltande beskrivningar Räknar upp händelser
Relativt tydligt innehåll Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
Tydligt innehåll Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling Förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur Uppbyggnaden går att följa
Relativt fungerande struktur Uppbyggnaden är tydlig Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex. och, men. Ansatser till styckeindelning
Väl fungerande struktur Uppbyggnaden lyfter texten Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord I huvudsak fungerande styckeindelning
Språk
Viss språklig variation: Ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet: Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempusbruket stör inte förståelsen
Förhållandevis god språklig variation: Ordvalet är relativt varierat Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet: Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
God språklig variation: Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet: Meningsbyggnaden varierad och relativt korrekt Tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken... används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken... används med relativt god säkerhet. Relativt få fel i användning av skiljetecken Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken... används med god säkerhet. Få fel i användning av skiljetecken Få stavfel
Helhetsbedömning
Du har skrivit en berättelse som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Du har skrivit en berättelse som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisens krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler.
Du har skrivit en berättelse som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisens krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: