Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 vt 2016

Skapad 2016-04-20 14:07 i Holmesskolan Torsby
Bygger på arbetet i MatteEldorado. Arbeta med addition och subtraktion i talområdet 0-200. Multiplikation och division. Klockan. Almanackan och årets månader.
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Mål


Eleven ska förstå hur tal är uppbyggda med ental, tiotal och hundratal.

Eleven ska lära sig att använda talens uppbyggnad för att lösa addition och subtraktionsuppgifter.

Eleven ska se sambandet mellan addition och multiplikation. 

Vi kommer att prata matematik när vi jobbar med klockan, almanackan och olika enheter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Undervisning

Vi använder oss av MatteEldorado där vi arbetar med talen upp till 200, addition, subtraktion samt multiplikation och division. Eleverna får även möta vardagsmatematik när vi arbetar med klockan, olika enheter och problemlösning.

Vi använder oss av laborativt material, spel och gruppdiskussioner om olika metoder, problemlösningar och hur man skriver räknesagor.

Bedömning

Vi bedömer:

- Din förmåga att delta i mattediskussioner.

- Din förmåga att använda enkla matematiska begrepp och hur de hör ihop.

- Din förmåga att dela upp tal.

- Dina kunskaper om naturliga tal (inom de talområden vi jobbat med).

- Din förmåga att beskriva tals olika värde.

 - Din förmåga att välja och använda matematiska metoder för att lösa uppgifter.

- Din förmåga att använda huvudräkning för att räkna addition och subtraktion, multiplikation och division.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: