Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema år 4

Skapad 2016-04-20 15:34 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering för år 4 där vi arbetar med Tema sagor.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk Bild

Ett temaarbete som handlar om sagor. 

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analysförmåga - Hur vi gör för att förstå och tolka sagor från olika källor, såsom böcker och filmer.
Kommunikativ förmåga - Hur vi gör för att skriva olika typer av texter och bygga upp bilder och figurer som kan återspegla sagan.
Begreppsförståelse - Ord och begrepp som en saga är uppbyggd av.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Arbetssätt och metod

 • Några sagor som är utvalda kommer att läsas upp i klassen
 • gå igenom typiska sagodrag, magiska siffror, elak individ, slutet lyckligt
 • skriv din saga 
 • välja en karaktär på huvudpersonen
 • tillverka figuren i lera
 • tillverka valfri miljö
 • redovisa din saga samt figur och plats

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Analys förmåga

 • skriva en saga med en början, en mitt och ett slut samt grammatiskt riktigt.


Kommunikativ förmåga

 • Använda typiska drag som är knutna till sagor


Begreppsförståelse

 • muntligt kunna redovisa för sagan, figuren och plats.

Dokumentation

Jag kommer spara din saga och tillsammans med dig diskutera hur din saga, figur och plats överensstämmer med checklistan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: