Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partikelmodell v.18

Skapad 2016-04-20 15:41 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Partikelmodell
Grundskola 4 Kemi

Vi jobbar med en partikelmodell 

Innehåll

Dessa kunskapskrav arbetar vi med:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Ke  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ke  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  E 6
  Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Dessa förmågor/färdigheter tränar vi:

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Dessa arbetsformer använder vi:

 • Högläsning
 • Diskussion 
 • Tankekartor 
 • Kaderundervisning 
 • Film
 • Instuderingsfrågor
 • Experiment 

Det här läromedlet och materialet använder vi oss av:

NE skola 

Så här kommer du att bli bedömd inom detta arbetsområde:

 • Prov
 • Inlämningsuppgifter 
 • I diskussioner under lektionstid
 • Löpande under terminen 

Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:

Genom en enkät 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: