Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering, Allemansrätten, Lek i utemiljö

Skapad 2016-04-20 15:47 i Västra Karups skola Båstad
Orientering allemansättens grunder och lekar i utemiljö.
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Hittar du överallt? I nya städer, på stora varuhus eller ute i skog och mark? För att du ska känna dig trygg med att röra dig i ditt närområde, både inne och utomhus, kommer du att tillsammans med dina kamrater få träna på att använda kartan på olika sätt.

Vi kommer också prata om allemansrättens grunder och lära oss om vad man får göra  och inte göra samt vara ute i naturen och leka.

 

Innehåll

ÖVERGRIPANADE MÅL OCH RIKTLINJER

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

LÄRANDE

Du kommer att få utveckla dina kunskaper och förmågor genom att:

 • Aktivt delta i genomgångar.
 • I lekar och övningar träna på kartans färger och några vanliga karttecken.
 • Med hjälp av kartan följa enkla banor i idrottshallen och på skolgården.
 • I lekar och övningar bli bekant med grunderna i Allemansrätten.
 • I lekar och övningar, i utemiljö, delta så aktiviteten blir säker och trygg för alla.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma hur väl du kan:

 • använda dig av en karta för att hitta i din närmiljö
 • delta i akrtiviteter utomhus så att aktiviteten blir säker för alla
 • berätta om allemansrättens grunder

 

Planering

V.17: orientering och lek (bildorientering)
V.18: orientering och lek (stjärnorientering)
V.19: orientering och lek (markera banan)
V.20: Allemansrättens grunder genom leken "Skräpjakt"
V.21: Triathlon (motorikbana, cykling och löpning)
V.22: Lekar (flaggan)
V.23: Omnikin inne i gympahallen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: