Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i svenska vt-16

Skapad 2016-04-20 16:13 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer att göra åtta delprov i svenska.
Grundskola 3 Svenska
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Bedömning - vad och hur

 • Läsförståelse faktatext
 • Läsförståelse skönlitterär text
 • Skriva faktatext
 • Skriva påhittad text ( 2 delar)
 • Högläsning
 • Textsamtal
 • Muntligt

Undervisning och arbetsformer

 • Linda går igenom uppgiften.
 • Du gör provet.
 • Du läser tyst tills alla är klara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: