Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning 2B

Skapad 2016-04-20 16:44 i Kumla skola Tyresö
Vi jobbar med taluppfattning i åk 2.
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

1. Taluppfattning

Taluppfattning har du arbetat med tidigare. Den här gången ska du få lära känna nya begrepp. Du kommer att lära dig att avrunda till närmaste tiotal och överslagsräkna. Ental, tiotal och hundratal har du arbetat med tidigare men den här gången kommer du också få arbeta med tusental. Talmönster och sannolikhet kommer du också att få arbeta med. 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

4. Arbetssätt

 • Genomgångar och diskussioner
 • Pararbete
 • Enskilt arbete
 • Konkret material
 • Mattedetektiverna

5. Bedömning

Du kommer att bli dömd genom observationer, diagnoser och tester. 

 

När arbetsområdets slut ska du kunna:

 • ental, tiotal, hundratal och tusental
 • avrunda till närmaste tiotal
 • överslagsräkna
 • se talmönster
 • sannolikhet

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: