Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matsituation på bussen

Skapad 2016-04-20 19:00 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förhållningssätt vid matsituationerna
Förskola

Matsituationen är en viktig del av dagen då barnen ska få ny energi för att orka resten av dagen. Det är även en situation där barnen får använda sitt inflytande och delaktighet i att bestämma över måltiden. Det är därför viktigt att vi får en lugn och trygg miljö.

Innehåll

BAKGRUND

Vi pedagoger strävar efter att barnen ska känna tillit till sin egna förmåga. Att våga visa självständighet och på så vis utöva större del i inflytande och delaktighet i verksamheten. Vi vill att barnen ska känna lugn och ro över lunchen.

MÅL

Skapa en lugn och trygg miljö för barnen.

Vänta på sin tur att ta mat vid respektive bord.

Utmana barnen utifrån deras förutsättningar att använda t.ex. kniv, gaffel, glas och att lägga upp maten själv.

Utmana barnen att lita på sin egen förmåga genom att ta så mycket mat man orkar äta upp.

Utmana barnen att inte slösa och kasta mat som inte äts upp.

Utmana och utveckla barnens samspel, språk och sociala förmåga vid bordet.

Utmana barnen att våga smaka på det som serveras

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vid lunchen har vi bestämda platser för att skapa en lugn och trygg miljö för barnen. Vi väntar på varandra vid respektive bord för att alla ska hinna äta klart och inte känna stress.

Barnen ska ges tillfälle att bli mätta och få energi för att orka med dagen. Vi uppmuntrar barnen att våga smaka och prova på den mat som erbjuds.

Vi utmanar barnen utifrån deras förutsättningar att använda t.ex. kniv, gaffel, glas. Vi anpassar det utifrån barnens förmåga. Vi ger stöd och utmaning till varje barn gällande att vänta på sin tur, lägga upp mat, vilka bestick som behövs och att dela sin mat.

Vi lägger även vikt vid att utmana och utveckla barnens samspel och sociala förmåga vid bordet. Vi använder matsituationen som en stund att reflektera över händelser från förmiddagen och lyssna och ta tillvara på barnens tankar.

Använda matsituationen för "lärande" där man fångar upp barnens intressen som uppstår spontant är något vi pedagoger lägger stort fokus vid matsituationen. Detta i och med att man under måltiden hinner sitta ner och reflektera tillsammans med barnen.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt på våra planeringstillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: