Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2016-04-20 20:20 i Östervåla skola F-6 Heby
Vi kommer att arbeta med temat olika yrken. Vad är ett yrke och har du ett drömyrke?
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Vad är ett yrke? Vilka yrken behövs för att ett samhälle ska fungera? Kan man säga att ett slags yrke är viktigare än ett annat? Vi kommer att fundera kring vilka yrken som finns och lära oss mer om några olika yrken. Vi ska också fundera på varför olika yrken behövs.

Innehåll

Övergripande mål: Skolan ska aktivt och medvetet stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och praktisk vardaglignhandling.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Syfte med arbetsområdet

 • att veta vad ett yrke är
 • att kunna ge exempel på några olika yrken
 • att kunna ge exempel på och skriftligt berätta om vilka samhällsfunktioner som polis, brandkår och ambulans har.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Bedömning av arbetsområdet.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna lyssna aktivt vid filmvisning eller när någon berättar om ett yrke.
 • kunna beskriva samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet
 • kunna berätta kortfattat om ett yrke och berätta varför det är viktigt i samhället

Undervisning

Du kommer att jobba med detta under 3 veckor.

Under dessa veckor kommer du att:

 • få läsa och skriva faktatexter om olika yrken
 • vi kommer att titta på filmer och samtala om yrken
 • vi kommer att muntligt redovisa för våra kamrater om vårt drömyrke.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: