Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk. vt 2016

Skapad 2016-04-20 21:18 i Stureskolan Hedemora
En planering för området bråk för åk 3.
Grundskola 3 Matematik

 

Hur många fjärdedelar behövs det för att det ska bli ett helt äpple?

Vilken del är störst? En fjärdedel eller en tredjedel?

Hur mycket kostar en tredjedels paj om en hel paj kostar 30 kr?

Det är några av de frågor som du kommer att stöta på i arbetsområdet som handlar om bråk.

Innehåll

Ord och begrepp som du kommer att träna:

Dela lika, bråktal, del av helhet, del av antal, hälften, halv, tredjedel och fjärdedel.

Du tränar följande förmågor:

Problemlösning:
 • Problemlösning i vardagliga situationer med bråktal.

Begreppsförståelse:

 • Veta hur bråktal ser ut och skrivs.
 • Veta hur bråktal namnges.
 • Jämföra och storleksordna bråktal.

Beräkningar:

 • Göra beräkningar med delar av en hel.
 • Göra beräkningar med delar av antal.

Resonera och kommunicera:

 • Beskriva hur du gått till väga när du räknat. Det kan vara muntligt, skriftligt och med konkret material.
 • Prata om olika ord och begrepp i matten, så att du visar att du förstått vad de betyder.

Du ska lära dig att:

 • Namnge enkla bråk.
 • Rita och skriva enkla bråk.
 • Jämföra olika bråktal.
 • Om man delar en helhet i t.ex. fjärdedelar så måste alla fjärdedelar vara lika stora
 • Lösa problem med bråktal.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i arbetet. Där visar och beskriver vi för varandra olika moment med hjälp av bilder och konkret material. Vid dessa genomgångar är du aktiv genom att lyssna på vad andra säger och genom att du själv delar med dig av dina tankar.

 • Vi kommer att laborera och använda oss av konkret material, exempelvis bråktårtan.

 • Övning sker i läroboken, läxor och annat arbetsmaterial.

 • Du kommer att arbeta varierande enskilt, i par och i grupp.

 • Vi hjälper varandra i klassen, så du kommer att få extra hjälp och förklaringar av oss lärare och av dina klasskompisar.

Så här visar du vad du har lärt dig:

 • Under arbetets gång visar du vilka förmågor som du känner dig säker på och vilka som du behöver träna mer. Du visar detta genom att delta aktivt i arbetet, muntligt och skriftligt. Det kan ske enskilt, i par och i grupp.

 • Vid slutet av arbetsområdet kommer du att göra en skriftlig diagnos som visar vad du känner dig säker på och vad du behöver träna vidare på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: