Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden 5B

Skapad 2016-04-21 08:55 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Historia
...

Innehåll

Syfte

Genom att ta reda på vad som hänt tidigare i historien kan du skapa dig en bättre bild av varför vi lever som vi gör idag. Du kan också ta hjälp av historien för att göra kloka val i framtiden. Den värld vi lever i idag har inte alltid varit sån här utan har växt fram och utvecklats under många år.

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Hi
    Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • Hi
    Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • Hi
    Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser

Hi
Medeltiden

Information
Hur väl du visar dina kunskaper om Medeltiden.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Analys
Hur väl du resonerar om orsaker och konsekvenser.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden.
Du kan föra utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden.
Begrepp
Hur väl du använder viktiga begrepp.
Du använder några historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder några historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder några historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analys
Hur väl du jämför Medeltid med nutid.
Du beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: