Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Engelska åk 9, Human Rights

Skapad 2016-04-21 09:58 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kommunikation: aktuella ämnesområde, relationer, etiska frågor, åsikter, erfarenheter, levnadsvillkor, sociala relationer samt kulturella företeelser

Lyssna och läsa (reception): talad engelska och texter från olika medier, talad engelska med viss regional och social färgning

Tala, skriva och samtala (produktion): skriftlig beskrivning, diskussioner

Konkretisering

Du ska läsa eller lyssna och visa att du förstår texter kopplade till området.
Du ska delta i olika diskussioner som rör temat Human Rights och göra jämförelser med livet i Sverige.
Du ska använda hjälpmedel då du läser och skriver (t.ex. en ordbok) samt använda strategier för att bli förstådd när du talar (t.ex. omformuleringar).
Du ska utöka ditt ord- och frasförråd genom att aktivt arbeta med orden som tillhör texterna i detta område

Undervisning

På lektionerna läser och bearbetar vi de olika texterna i boken med hjälp av frågor och diskussioner. Vi övar på att skriva med bra struktur, rikt innehåll och röd tråd. Du får träna på att skriva och får feedback och konkreta tips av din lärare för hur du ska bli bättre på att uttrycka dig skriftligt. I den avslutande skrivuppgiften väljer du mellan två rubriker:

An Ideal World - då skriver du om hur du vill att din idealiska/perfekta värld ska vara eller 

My Journey to Freedom - då skriver du en påhittad berättelse om flykt

Slutuppgift

Du skriver en text om temat.

Bedömning

Bedömning sker genom en matris, se nedan.

Matriser

En
The World Around Us, engelska åk 9

Når ännu inte målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Skriftlig framställning – uttrycksförmåga
Du skriver otydligt och din text är svår att förstå.
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande, trots att det finns en del språkliga fel.
Du formulerar dig relativt varierande, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har en i någon mån en anpassning till syfte, mottagare och situation. Texten är delvis varierad.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du har en viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Texten är varierad.
Skriftlig framställning - innehåll och omfång
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och skriver utförligt.
Skriftlig framställning – korrekthet
Du gör så pass många grammatiska fel och/eller stavfel att dessa förstör kommunikationen och gör din text svårbegriplig.
Du gör en del grammatiska fel och/eller stavfel som stör kommunikationen, men allt är ändå förståeligt.
Du gör en del grammatiska fel och/eller stavfel, men din text har ändå ett visst flyt.
Du gör få grammatiska fel och/eller stavfel och använder mer avancerade grammatiska strukturer, vilket ger din text ett bra flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: