Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 7 Musikskapande

Skapad 2016-04-21 10:39 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Musik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Begrepp

Viktiga begrepp:

 • Stavelser, Rim, Språkmelodi
 • Skala, Tonart, Ackord
 • Dynamik, Taktarter, Vers, Visform

Konkretisering av Målen

Du ska kunna visa att du förstår och kan använda begreppen ovan. Du ska kunna använda ovan nämnda begrepp teoretiskt och praktiskt.

Du ska kunna skapa musik efter de kunskaper du fått under musiklektioner. Genom att veta vilka ackord som hör till en tonart ska du kunna komponera egna enkla sånger. Du ska kunna hitta enkla melodier på något instrument genom att använda de kunskaper kring skalor som du fått under kursen. Du ska kunna bidra med mer omdömen och förslag som rör ditt arbete när du talar och reflekterar kring musiken du/ni skapar.

Arbetssätt

Uppgift1: Skriv en ny text till en barnvisa och använd rätt antal stavelser

 • Varje person skriver en helt ny text till en barnvisa som redan finns. Denna nya text ska ha rätt antal stavelser och gärna god språkmelodi. Din nya text ska helst ha rim på samma ställen som originaltexten. Denna text lämnar du in till läraren, men den används inte till uppgift 2 nedan.

 

Uppgift2: Skriv en egen barnvisa - ensam eller i grupp

 • Varje person/grupp skriver en egen barnvisa med en eller fler verser.
 • Visan har en egen ny text, melodi och ackord.
 • Du/ni skriver sången i tonarten C-dur.
 • Skriv gärna sången i 4/4-takt.
 • Spela in ackord och melodi digitalt på iPad i programmet Garageband tillsammans med mer ackompanjemang om ni så önskar (ex trummor, fler instrument mm).

Bedömning

Ditt arbete bedöms utefter hur väl du:

 1. Kan förklara hur du skapat låten.
 2. Kan förklara vad du gjort i låten och varför du gjort som du gjort.
 3. Kan visa att du vet när ackordbyten sker.
 4. Kan visa vilka toner som spelas vid varje textstavelse, samt vilka ackord som spelas.
 5. Får till rätt antal stavelser och bra språkmelodi i texten.

Slutredovisning

Slutredovisning:

Uppgift 1 redovisas genom att du lämnar in din nya, omskrivna text till läraren. Klassen kommer sjunga allas nya texter lektionen efter.

Uppgift 2 redovisas genom att du/ni

 1. lämnar in ett dokument eller papper med sångtexten, meloditonerna, samt ackorden utskrivna.
 2. Dessutom lämnar du/ni in den inspelade sången via mail eller annat överenskommet sätt.
 3. Du/ni spelar upp låten inför klassen vid bestämt tillfälle och klassen sjunger gemensamt din/er sång.

Tid

Du/ni kommer få 2 stycken lektioner (ca 1 tim vardera) på er att slutföra låten. Under den sista lektionen (lektion 3) sker redovisning, lyssning och gemensam sång i klassen.

Vilka delar i musikmatrisen bedöms under detta arbetsområde?

Direkt:

 1. Musikskapande
 2. Kombinera uttryck
 3. Ge omdömen
 4. Sång

Indirekt som du kanske kan visa läraren:

 1. Melodispel
 2. Ackordspel
 3. Rytmspel
 4. Basspel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: