Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska djur

Skapad 2016-04-21 13:34 i Tegelbruksskolan Falun
Vi kommer att arbeta om olika svenska djur.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Mål för arbetsområdet

Mål för arbetsområdet.

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna:

namnen på några djur som är vanliga i Sverige,

beskriva några av djurens livscykler

beskriva näringskedjor som några av djuren ingår i,

dokumentera dina fakta i en faktatext,

diskutera dina resultat och göra jämförelser med andras resultat

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisningen

Vi kommer att:

Titta på filmer

Läsa faktatexter

söka efter fakta

skriva faktatext

göra presentation

redovisa dina resultat

diskutera och samtala

Detta kommer vi att göra först tillsammans, sedan i grupper.

Bedömning

Du visar att du kan,

genom ditt arbete i klassrummet,

i diskussioner

genom samtal enskilt eller i grupp

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: