Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2016-04-21 13:37 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med Stormaktstiden, en av Sveriges mest dramatiska historiska perioder
Grundskola 6

Vi kommer att lära oss om en mycket spännande tid i Sveriges historia, Stormaktstiden. Denna var tiden då Sverige var som mäktigast. Det hände en hel del under denna tid, det var krig hit och dit och Sverige var mycket större än idag.

Innehåll

Syfte

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, och
 • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Centralt innehåll

 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Kunskapskrav

 • Känna till några av kungarna/drottningarna som regerade under Stormaktstiden
 • Känna till historiska ord som man använde på Stormaktstiden
 • Känna till viktiga landsdelar som Sverige vann under den här tiden och på så sätt förändrade Sverige-kartan
 • Känna till varför området kring Östersjön var så pass viktigt för de olika länderna
 • Känna till hur den svenska staten växte fram.
 • Känna till reformationen, både ur ett makt-perspektiv och ett religions-perspektiv

 

 

Genomförande

Under dessa veckor kommer vi att:

 • ™Lyssna till berättelser från Stormaktstiden
 • ™Dramatisera olika händelser från Stormaktstiden
 • Träna på att anteckna under lektionerna
 • ™Redovisa i grupp i form av dramatisering
 • ™Göra ett arbete om en historisk person från Stormaktstiden. Du kommer att få välja hur du redovisar: muntligt, en plansch, en inlämningstext eller annat
 • ™Se på film om Stormaktstiden uppgång och nedfall

Bedömning

Bedömning sker genom:

 • Inlämnade uppgifter
 • Individuellt test
 • Gruppdiskussioner
 • Gruppredovisning i form av dramatisering
 • Delaktighet och intresse i lektionerna

Dokumentation/utvärdering

Elevernas arbete dokumenteras i deras pärm eller på USB-minne. Berättelserna kommer att samlas i en gemensam bok.

Utvärdering sker fortlöpande efter varje lektion. I slutet av arbetsområdet kommer eleverna att få utvärdera arbetsområdet och deras insats.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: