Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkets historia/Gruppspråk/Minoritetsspråk

Skapad 2016-04-21 13:49 i Österslättsskolan Karlshamn
I det här arbetsområdet ska vi tala om vår språkliga identitet. Vi kommer att behandla ämnen som handlar om gruppspråk på olika sätt. Arbetsområdet kommer även att ta upp Sveriges olika minoritetsspråk och slutligen utmynna i en historiks tillbakablick av det svenska språket.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vi använder vårt språk för att kommunicera med varandra. Språket ger oss samhörighet med gruppen. Hur vi väljer att formulera oss avslöjar något om vem vi är eller hur vi vill uppfattas.

Språk och identitet hänger alltså ihop. Din förmåga att kunna påverka andra, förstå verkligheten omkring dig, ha gemenskap med andra och kunna uttrycka vem du är hänger ihop med ditt språk.

I det här arbetsområdet kommer vi att ge oss i kast med din språkliga identitet. Vi kommer att behandla ämnen som handlar om gruppspråk, slang, dialekter och sociolekter. Arbetsområdet kommer även att ta upp Sveriges olika minoritetsspråk och slutligen utmynna i en historiks tillbakablick av det svenska språkets utveckling.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Konkretisering

Vi kommer att arbeta med förståelsen för hur språk används i olika syften och sammanhang. Vi kommer att undersöka vad språk har för betydelse för den egna identiteten. Ni ska ges möjlighet att förstå koppling mellan språk och makt.

Vidare ska vi lära oss om svenska språkets historia och utveckling över tid. Vi kommer även att tala om Sveriges minoritetsspråk och dess ställning och varför vi arbetar för att bevara dem.

Undervisning/arbetssätt

På lektionstid kommer vi att läsa, lyssna på och analysera skönlitterär text och låttexter. Texterna visar på olika sätt hur identitet skapas genom språket. Uppgifter som ni får till texterna ska behandlas och diskuteras på lektionstid.

Ni kommer även att få se på avsnitt ur serien "Värsta språket" som handlar om språkets historia, dialekter och manligt och kvinnligt språk.

Ni kommer att få ta del av en ppt-genomgång av Sveriges minoritetsspåk och Sveriges Historia.

Arbetsområdet avslutas med en hemtenta.

Bedömning

Bedömning sker utifrån diskussionsuppgifterna på lektionstid samt skriftlig hemtentamen. Se bedömningsmatris.

Uppgifter

 • Lektion och uppgiftsplanering.

Matriser

Sv
Språklig identitet, svenska språkets historia och de svenska minoritetsspråken

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Gruppdiskussioner
Dina resonemang kring svenska språkets historia, ursprung och gruppspråk kopplat till identitet är inte tillräckligt underbyggda. Du ställer inte frågor och framför inte åsikter på ett sådant sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera samt föra till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia och ursprung, gruppspråk kopplat till identitet. Du kan ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera samt föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung, och gruppspråk kopplat till identitet. Du kan ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera samt föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung, och gruppspråk kopplat till identitet. Du kan ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Hemtenta
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader. Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: