Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2016-04-21 14:53 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Framtidens stad
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi Fysik Kemi Geografi Samhällskunskap

Ett hållbart samhälle, vad är det? Ni ska under denna period få lära er vad som krävs för att skapa ett samhälle som vi kan leva i samtidigt som vi inte har lika stor påverkan på miljön. Ni kommer att få lösa problem utifrån flera olika punkter (miljö, ekonomi, socialt).

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet är att ni elever ska förstå vikten av att skapa ett mer hållbart samhälle än vad vi har idag. Ni ska lära er grundläggande begrepp inom området (fotosyntes, kretslopp, resurser, klimat, konsumtion m.m.). Ni ska förstå hur den ekonomiska tillväxten hänger ihop med jordens resurser och klimat. Målet är med andra ord att ni ska få förståelsen för hur man kan leva i ett samhälle som har balans mellan levnadsvillkor och miljö.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

- Genomgångar

- Gruppdiskussioner

- Jobba i appen Simcity buildit

- Skriva en rapport i grupp

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Uppgifter

 • Framtidens stad

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: