Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genre åk 2 - instruktioner

Skapad 2016-04-21 14:54 i Raus Planterings skola Helsingborg
Ett muntligt och skriftligt (enklare text) arbete med instruktioner.
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Vi tränar på att följa muntliga och skriftliga instruktioner. Vi ska även skriva en enkel instruktionstext efter vi sett filmen "Totte bakar". Vi talar om olika sorters instruktioner, t ex följa recept, följa spelregler, kunna trä en symaskin, följa instruktioner i skolböcker, på träslöjden, på idrotten, följa instruktioner när du t ex bygger med lego mm

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla:

 • din förståelse för hur en instruktionstext är uppbyggd.
 • din förmåga att kunna skriva en instruktionstext.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • känna till att texter ser olika ut beroende på syfte (begrepps- och analysförmåga)
 • skriva en instruktionstext (procedur-,metakognitiv- och begreppsförmåga)
 • använda stor bokstav och punkt (procedur-, och kommunikativ förmåga)
 • stava vanliga ord som du använder ofta (procedur- och kommunikativ förmåga)

Detta bedömer vi genom att:

 • läsa dina texter.
 • se hur du arbetar med dina texter i klassrummet.
 • samtala med dig om hur du kan utveckla dina texter.

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna arbetar vi med :

 •  skrivuppdrag som tränar dig på att skriva instruktionstexter.
 •  genomgångar på hur olika instruktionstexter kan se ut
 • att skriva på iPaden och förhand
 • att följa muntliga instruktioner
 • att se en film om hur Totte gör när han ska baka
 • skriva en instruktionstext utifrån filmen "Totte bakar"

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: