Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 1B kap 9

Skapad 2016-04-21 15:28 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 1 Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Arbetsområde

Under detta arbetsområdet kommer vi att jobba med:

 • jämföra, uppskatta och mäta volym
 • subtraktion i talområdet 10 - 20
 • upprepa mönster
 • problemlösning

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med detta arbetsområdet genom att:

 • ha muntliga genomgångar
 • diskutera uppgifter och lösningar i helklass
 • arbeta enskilt i boken
 • genomföra praktiska uppgifter

Arbetsområdet kommer att avslutas med en diagnos. Därefter kommer eleverna att repetera det som var svårt och därefter utmana sig själv.

Centralt innehåll (enligt Lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Kunskapskrav (enligt Lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: