Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-04-21 20:14 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia

Nu har det blivit dags att arbeta om medeltiden. Medeltiden började strax före år 1100 och slutade på 1500-talet när Gustav Vasa blev kung. Det har gått 500 år sedan medeltiden slutade. Ändå finns det många spår och saker kvar från människorna som levde då. Under några veckor på vårterminen kommer vi att lära oss mer om medeltiden. Du kommer att få visa dina kunskaper på olika sätt. Nu kör vi!

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Avsnitt 7

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Bedömning (konkretisering av kunskapskrav):

Du kommer att bedömas efter:
- En egen novell där du beskriver ett möte mellan ett barn från medeltiden och ett barn från vår tid.
- Hur du använder olika historiska källor när du bygger en medeltida by i Minecraft.
- Hur du ger och tar emot respons på andras och dina egna arbeten, t.ex. genom kamratbedömning på bloggen.
- Dina uppgifter i Google Classroom.

Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier:

- Förklara ord och begrepp

- Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas

- Ge både muntlig och skriftlig instruktion

- Förklara på olika sätt

- Använda visuellt stöd

- Konkretisera innehåll

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: