Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt - bedömning med utvecklingsområden

Skapad 2016-04-21 22:00 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
...

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Sh  7-9
    Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  • Sh  7-9
    Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  • Sh  7-9
    Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Matriser

Sh
Kunskapskrav i Samhällskunskap - indelade i moment (inkl. F)

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om olika samhällsstrukturer
grundläggande
goda
mycket goda
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /....../ samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett /...../ fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl fungerande
väl fungerande
Eleven kan föra /...../ resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra,...
enkla
relativt väl utvecklade
välutvecklde och nyanserade
...och beskriver då /...../ samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med /......../ resonemang och /...../ underbyggda argument...
enkla till viss del
utvecklade relativt väl
välutvecklade väl
och kan då i /...../ utsträckning växla mellan olika perspektiv.
viss
förhållandevis stor
stor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: