Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ta ställning!

Skapad 2016-04-22 08:09 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Arbetsgång

 1. Ta del av kortfilmer t.ex. "De ansiktslösa" och "Rymdskeppet" från digital pedagogik.
 2. Träna på att, muntligt och skriftligt, formulera åsikter utifrån olika frågor.
 3. Arbeta med nya begrepp.
 4. Öva på turtagning i små grupper.
 5. Träna på att leda ett samtal utifrån en mall.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur väl du för fram dina åsikter och argument i dina anteckningar.
 • I vilken utsträckning du använder dig av de nya begreppen för att få fram dina åsikter.
 • Hur väl du följer mallen för turtagning i ett samtal i en mindre grupp.
 • Hur väl du följer mallen för att leda ett samtal i en mindre grupp.

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  E 9
  Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
 • SvA  E 9
  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: