Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2016-04-22 08:13 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna. – Sara Lundquist
Grundskola 4 Samhällskunskap

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna.

 

Förmågor

  • reflektera över hur individer 
och samhällen formas, 
förändras och samverkar, 

  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala 
samhällsfrågor ur olika 
perspektiv, 

  • reflektera över mänskliga 
rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 


 

Centralt innehåll

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 

Undervisning

Undervisningen under dessa fyra veckor kommer att utgå ifrån UNICEFs skolmaterial ”Tio lektioner om barnets rättigheter” (Unicef 2014) som presenterar och konkretiserar barnkonventionen. Jag kommer även använda mig av passande värderingsövningar (Ekstrand & Lelinge 2007; Rasmusson & Erberth 2008) för att förstärka materialets syfte att eleverna ska få ”utveckla förmågan att diskutera och arbeta i grupp samt att bilda åsikter och uttrycka sig (Unicef 2014, s. 4).

 

Kunskapskrav

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske genom att eleverna under arbetets gång får skriva individuella reflekterande texter och delta i gruppdiskussioner.

 

Matriser

Sh
Mänskliga rättigheter

Grundkunskap
Utmaning 1
Utmaning 2
Innebörden av mänskliga rättigheter
  • Sh  E 6
Förklara varför det är viktigt med de mänskliga rättigheterna.
Exempel på betydelse av mänskliga rättigheter
  • Sh  E 6
Ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Undersöka samhällsfrågor
  • Sh  E 6
Visa att du kan undersöka en samhällsfråga ur något perspektiv. Beskriv enkla samband och argumentera för din åsikt.
Visa att du kan undersöka en samhällsfråga ur något perspektiv. Beskriv samband och argumentera för dina åsikter.
Visa att du kan undersöka ensamhällsfråga ur något perspektiv. Beskriv flera samband och argumentera för flera av dina åsikter.
Värdera, resonera, argumentera
  • Sh  E 6
Visa att du kan värdera och uttrycka en ståndpunkt i en samhällsfråga. Förklara enkelt med något argument.
Visa att du kan värdera och uttrycka en ståndpunkt i en samhällsfråga. Förklara med några argument.
Visa att du kan värdera och uttrycka en ståndpunkt i en samhällsfråga. Förklara noggrant med passande argument.
Begrepp
  • Sh  E 6
Visa att du kan använda några begrepp som har med mänskliga rättigheter att göra.
Visa att du kan använda flera begrepp som har med mänskliga rättigheter att göra.
Visa att du kan använda många begrepp som har med mänskliga rättigheter att göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: