Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi VT-16 Närmiljön åk 5

Skapad 2016-04-22 09:02 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer att lära oss mer om djurens släktträd, artbestämning, näringsvävar och hur djur och växter fortplantar/förökar sig.
Grundskola 5 Biologi

Vi kommer att arbeta med området under v17-22. Vi avslutar området med ett test.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med undervisningen är:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Bedömning ges utefter följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Konkretisering av mål

Målet med området är att ta till mig kunskaper om:

 • Olika arter och växter i närmiljön (insekter, blommor, träd och fåglar)
 • Hur olika arter och växter grupperas och sorteras
 • Hur djur och växter ingår i näringsvävar
 • Hur djur och växter fortplantar/förökar sig

 

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 

- Ha diskussioner i helklass och i mindre grupper

- ha lärarledda genomgångar

- rita och skriva om universum

- läsa faktatexter

- Vara utomhus och göra undersökningar

Vi avslutar området med ett test på viktiga begrepp. Eleverna kommer i god tid att få hem faktatexter, sin no-skrivbok med fakta, frågorna som kommer på provet och en instruktion hur eleverna ska träna inför provet. Eleverna får också tid att öva inför provet i skolan.

 

 

Dokumentation

All dokumentation sker i unikum i matrisen Biologi VT-16 Närmiljön åk 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: