Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltidens musik och musikens historia

Skapad 2016-04-22 09:42 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Arbetsområde våren i åk 5.
Grundskola 5 Musik

Under våren arbetar vi med musikens historia. Vi fokuserar lite extra på medeltidens musik och testar att sjunga, spela och dansa musik från den tiden. Därefter reser vi framåt i musikens historia och lyssnar, sjunger och spelar musik från olika tidsepoker. På så sätt tar vi reda på vad som kännetecknar olika musikepoker och genrer och vilka kompositörer och musikstycken som har förändrat och påverkat den västerländska musiken.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Musicera

 • Sjunga tillsammans i olika genrer, unisont och i stämmor.
 • Spela tillsammans i ensemble på olika instrument.

Skapa/uttrycka

 • Komponera och improvisera i enlighet med en specifik genre.

Musikens sammanhang

 • Analysera och samtala om hur musik har påverkat och påverkats av kultur, samhälle och religion.
 • Analysera och samtala om hur olika tidsepoker och genrer har utvecklats ur varandra.
 • Känna igen olika genrer och deras karaktärsdrag.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Så här arbetar vi

 • Sjunga sånger ur olika genrer/tidsepoker, unisont och i stämmor.
 • Spela musik ur olika genrer/tidsepoker, på olika instrument - melodispel och ackompanjemang.
 • Arbeta med imitation och improvisation i både sång, spel och rörelse.
 • Sjunga och spela samma sång, fast i olika genrer och på så sätt undersöka likheter och skillnader.
 • Rösten som instrument - hur kan den användas på olika sätt i olika genrer.
 • Noter och ackordbeteckningar - hur har musikens skriftspråk vuxit fram.
 • Kombinera musik och rörelse/dans.
 • Lyssna på musik från olika epoker och kompositörer och samtala om den för att få genrekännedom - utveckling, indelning och karaktärsdrag.
 • Instrumentkännedom - utveckling, indelning och instrumentfamiljer.
 • Kamratbedömning.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Bedömning

Vi ska bedöma din förmåga att:

Musicera

 • delta i gemensam sång, unisont och i stämmor och följa rytm, tonhöjd och karaktär.
 • spela i ensemble och följa din stämma, puls, taktart, rytm och karaktär.

Skapa/uttrycka

 • använda musikaliska former och mönster för att komponera och improvisera. Pröva och ompröva för att bli nöjd.

Musikens sammanhang

 • kunna samtala om musikupplevelser och musikens påverkan på människor och samhälle.
 • kunna höra och förklara skillnad på olika genrer.

 

Hur ska vi bedöma?

Musicera

 • När du sjunger visar du din förmåga att följa tonhöjd, rytm och karaktär.
 • När du spelar visar du din förmåga att följa stämma, puls, takt, rytm och använda rätt spelteknik.
 • Vi samtalar om hur det låter och vad du kan öva på för att förbättra din sång och ditt spel.

Skapa/uttrycka

 • När du/dina kompisar spelar kompositionerna, så ser och hör vi om du/gruppen följer formerna och mönstren och om det blev som du/ni hade tänkt.

Musikens sammanhang

 • När du deltar i samtal/uppgifter om musik visar du din förmåga att förstå hur musik och samhälle hör ihop.
 • Då visar du också din förmåga att höra skillnad på genrer.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser

Mu
Musikens historia

Musicera

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sång
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när de andra sjunger.
Jag deltar när vi sjunger. Jag försöker att lyssna på de andra och instrumenten som spelar till. Jag försöker följa tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra och instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra och instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm. Jag hör om jag själv eller en kompis sjunger fel och kan då rätta till det.
Melodispel
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag deltar när vi spelar.
Jag kan spela delar av en stämma. Jag försöker att lyssna på de andra som spelar/sjunger. Jag behöver hjälp att följa puls, takt och rytm.
Jag kan spela en stämma, samtidigt som de andra spelar sina stämmor. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger. Jag följer puls, takt och rytm, men behöver hjälp för att komma in på rätt ställe igen om jag kommer av mig.
Jag kan spela en stämma, samtidigt som de andra spelar sina stämmor. Jag kan byta stämma utan problem. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger. Jag hjälper till att hålla puls, takt och rytm. Jag kan komma in igen om jag kommer av mig. Jag kan visa och hjälpa en kompis.
Ackompanjemang
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag deltar när vi spelar.
Jag kan spela några ackord. Jag koncentrerar mig på antingen höger eller vänster hand. Jag försöker att lyssna på de andra som spelar/sjunger. Jag behöver hjälp för att följa puls, takt och rytm.
Jag kan spela några ackord. Jag försöker att använda båda händerna tillsammans. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger. Jag följer puls, takt och rytm, men behöver hjälp för att komma in på rätt ställe och jag kommer av mig.
Jag kan spela några ackord. Jag använder båda händerna tillsammans och får det att fungera. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger. Jag hjälper till att hålla puls, takt och rytm. Jag kan komma in igen om jag kommer av mig. Jag kan visa och hjälpa en kompis.

Musikens sammanhang

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva musikupplevelser
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när vi samtalar.
Jag kan kort beskriva hur jag upplever olika sorters musik. Jag kan komma på något sätt som musiken kan påverka mig och andra.
Jag kan beskriva hur jag upplever olika sorters musik. Jag kan komma på olika sätt som musiken kan påverka mig och andra.
Jag kan beskriva utförligt hur jag upplever olika sorters musik. Jag kan komma på flera olika sätt som musiken kan påverka mig och andra.
Musikgenrer
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när vi analyserar och samtalar om musik ur olika genrer.
Jag kan känna igen några olika genrer. Jag kan beskriva några karaktärsdrag om jag får hjälp.
Jag kan känna igen några olika genrer. Jag kan beskriva några karaktärsdrag på egen hand.
Jag kan känna igen flera olika genrer. Jag kan beskriva deras karaktärsdrag självständigt.
Instrumentkännedom
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag känner igen olika instrument om jag får hjälp.
Jag känner igen olika instrument (ljud och bild) och kan namnet på några. Jag kan med hjälp sortera in instrumenten i olika familjer.
Jag känner igen olika instrument (ljud och bild) och kan namnet på flera. Jag kan sortera in olika instrument i olika familjer.
Jag känner igen olika instrument (ljud och bild) och kan namnet på de flesta. Jag kan självständigt sortera in olika instrument i olika familjer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: