Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2016-04-22 10:16 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi läser klassiker, samtalar om dem och skriver författarporträtt.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk

I vårt tema läser vi klassiker. I klassrumsarbetet har vi boksamtal och reflekterar över vad en klassiker är, om språk, teman, dramaturgi och annat spännande! I trådar i Drive jobbar ni i era läsgrupper på distans. Där diskuterar ni frågor som jag bifogar och sådant som uppstår under resans gång. Efter läsningen ska ni lämna in ett författarporträtt, en mall ligger på It's learning. 

Matriser

Sv SvA
Klassiker

Grundläggande
utvecklad
Väl utvecklad
Läsförståelse
Eleven visar förståelse för handlingen och karaktärerna genom att läsa mellan raderna och identifiera flera lager av betydelser.
Eleven visar djupare förståelse för handlingen och karaktärerna genom att läsa mellan raderna och identifiera flera lager av betydelser.
Eleven visar djup förståelse för komplexiteten i handlingen och karaktärerna genom att läsa mellan raderna och identifiera flera lager av betydelser.
Sammanhang
Eleven ser författaren och boken i ett historiskt sammanhang, har kännedom om tidsandan och gör enstaka jämförelser mellan då och nu.
Eleven ser författaren och boken i ett historiskt sammanhang, resonerar kring tidsandan och gör flera jämförelser mellan då och nu.
Eleven ser författaren och boken i ett historiskt sammanhang, resonerar kring tidsandan och gör komplexa jämförelser mellan då och nu.
Språk
Eleven gör enkla iakttagelser av språket i boken och gör enstaka jämförelser med nutida språkbruk.
Eleven gör flera iakttagelser av språket i boken och gör mer komplexa jämförelser med nutida språkbruk.
Eleven gör noggranna iakttagelser av språket i boken och gör komplexa jämförelser med nutida språkbruk.
Språkbehandling
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: