Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland

Skapad 2016-04-22 10:24 i Tullbroskolan Falkenberg
Antikens Grekland inom historieämnet.
Grundskola 7 Historia

Redan de gamla grekerna... är ett uttryck som bland annat används för att visa att något har skett under en lång tid. Under Antiken uppkom mycket av det vi faktiskt har kvar än idag när det gäller vetenskap, politik och kultur. Det finns alltså stor anledning att göra ett nedslag i denna del av historien också för att förstå vår nutid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Bedömning - vad och hur

Vad?
Se centralt innehåll (lila) samt kunskapskraven (blå) nedan.

Hur?
 •  Lyssna på genomgångar
 • Svara på instuderingsfrågor
 • Presentera ett fördjupningsarbete genom att skriva en faktatext på 1-2 A4 sidor samt förbereda och genomföra en muntlig presentation
 • Genom att skriva ett prov utifrån instuderingsfrågorna visa att kunskaperna är befästa
 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  C 9
  Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  C 9
  Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 • Hi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 9
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar och diskussioner

Instuderingsfrågor

Film

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: