Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Rörelser åk 6-9 Genarps Skola

Skapad 2016-04-22 10:38 i Lunds för- och grundskolor
Komplexa rörelser i lek,spel och idrott.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Målet med arbetsområdet,uppmuntras allsidig idrottande genom samarbete i små grupper. Att vi lär barnen att visa respekt och hänsyn till kamrater och ledare,samt att man lär dem vikten av etik och moral. Utveckla din fysiska förmåga,samt utvecklar en positivt självbild. Kunna anpassa dina rörelser till de krav som aktiviteten ställer.

Innehåll

Rörelse handlar om att utveckla förmågan att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Eleverna ska lära sig att röra på kroppen efter musikens takt.

Vilka kroppsdelar kan jag röra?

Kan rörelse utvecklas från stillastående till att göras under förflyttning?

Eleverna väljer en låt och övar/skapar rörelse efter egen förmågan.

Eleverna kan delta i lekar,spel och idrotter.

 

konditionsträning ,Styrka och rörlighet.

Du ska utveckla din rörelse förmågan genom att träna på en träningsprogram.

Du ska förflyta dig i en rörelsebana med stationer som ställer krav på komplexa rörelser. Rörelsebana ger dig utrymme för egna möjligheter till olika svårighetsgrad.

Matriser

Idh
Rörelser

Kondition,Styrka och Rörlighet( Inomhus och utomhus)

  • Idh  7-9   Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Idh  7-9   Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  • Idh  E 9   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  • Idh  C 9   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  • Idh  A 9   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  • Idh  A 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Betyg E
Eleven kan delta i lekar,spel och idrotter som innefattar komplexa rörelse i olika miljöer och anpassar sina rörelse till viss del till aktiviteter och sammanhang
Betyg C
Eleven kan delta i lekar,spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteter och sammanhang
Betyg A
Eleven kan delta i lekar,spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteter och sammanhang
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: