Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva skräcknovell

Skapad 2016-04-22 10:54 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 – 9 Svenska

Vi ska lära oss hur skräckberättelsen är uppbyggd, analysera utdrag av texter och skriva egna skräckberättelser.

 

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, diskussioner och övningar för att träna på att se hur skräckberättelser är uppbyggda och vilka berättartekniska grepp som författaren använt. Vi kommer att läsa skräcknoveller tillsammans och enskilt.  Du kommer att skriva en egen skräckberättelse. 

 

 

Bedömning

Bedömningen grundas på:

 • din förmåga att med variation förmedla dina idéer i din text
 • din förmåga att förmedla upplevelser och känslor
 • din förmåga att variera ditt ordval
 • din förmåga att använda en varierad och korrekt meningsbyggnad
 • din förmåga att använda skrivregler på ett korrekt sätt, t ex styckeindelning och skiljetecken
 • din förmåga att kritiskt granska din egen text och ha förmåga att bearbeta och förbättra denVisa lärande

Du visar lärande genom att:

 • delta aktivt i klassrumsdiskussioner
 • skriva en skräckberättelse
 • bearbeta din text efter respons

Uppgifter

 • Min skräcknovell

Matriser

Sv
Kopia av Matris för skriva (skräcknovell)

Skriva

E
C
A
Genre/ Anpassning till texttyp
Texten är enkelt uppbyggd. Läsaren förstår textens syfte (t ex roa, övertyga, informera). .
Texten har relativt god språklig variation. Den följer genren relativt väl.
Texten är välfungerad och välutvecklad. Du utnyttjar genrens möjligheter väl.
Språklig kvalitet
Meningsbyggnaden är enkel och i huvudsak korrekt. Många ord kan karakteriseras som vardagliga, enkla och talspråkiga.
Meningsbyggnad är omväxlande och ordvalet varierat (synonymer).
Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Skrivregler
I texten tillämpas skrivregler och styckeindelning så korrekt att innehållet tydligt framgår.
Texten följer grundläggande skrivregler (stavning, skiljetecken, skriftspråk, styckeindelning, meningsbyggnad och tempus), så att läsningen av texten underlättas.
Texten följer skrivreglerna väl.
Innehållslig kvalitet
Texten är begriplig för läsaren. Texten har en tydligt röd tråd.
Texten har en relativt väl fungerande struktur med tydligt syfte och är uppbyggd på ett sätt som väcker intresse för fortsatt läsning. I texten utvecklas, till viss del, tankar, idéer, känslor, åsikter, argument, etc.
Texten har en väl fungerande och genomtänkt struktur med ett tydligt syfte. Textens innehåll engagerar, berör, klargör eller har ett personligt anslag. Texten skulle kunna publiceras.
Textbearbetning
Du visar att du utifrån respons kan bearbeta din egen text.
Du visar att du utifrån respons kan utveckla din egen text.
Du visar att du utifrån respons, men även på egen hand, kan bearbeta och utveckla din egen text på ett väl fungerande sätt.

E
C
A
Texten i sin helhet
Din text visar att du är på rätt väg i din skrivutveckling. Du behöver stöd för att utveckla innehåll, struktur och/eller språk i din text.
Din text visar att du har kommit långt i din skrivutveckling. Innehåll, struktur och språk samspelar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: